วิธีเล่นคาสิโนมาเก๊า,วิธีเล่นคาสิโนสด,มาเก๊าคาสิโน

กลุ่มธุรกิจ

มากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ในระบบส่งและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นลูกถ้วยไฟฟ้าที่บริษัทฯ ผลิตระบบสายการทีทันสมัย การจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องรีดดิน เตาเผา และระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 ทำให้ผลิตและจำหน่ายสินค้าลูกถ้วยไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาและค้นคว้าทำให้ AI เป็นผู้นำการออกแบบและผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า

ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้า

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้ในการระบบส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ระบบการผลิตที่ ทันสมัย การจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องรีดดินเตาเผา และระบบ ประกันคุณภาพ ISO9001 ทำให้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง

ธุรกิจวิศวกรรม

บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด การให้บริการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบ จัดหา และติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และการบริหารโครงการโดยวิศวกรที่มีวินัย บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด เป็นผู้นำในด้านการให้บริการบำรุงรักษา

ธุรกิจพลังงานทดแทนและน้ำมันพืช

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตพลังงานทดแทนน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ที่มีขนาดใหญ่ด้วยระบบการกลั่นและการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำมันไบโอดีเซลสามารถนำมาทดแทนน้ำมันดีเซลที่ใช้ในระบบขนส่ง