วิธีเล่นคาสิโนมาเก๊า,วิธีเล่นคาสิโนสด,มาเก๊าคาสิโน

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้ในการระบบส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ระบบการผลิตที่ ทันสมัย
การจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องรีดดินเตาเผาและระบบ ประกันคุณภาพ ISO9001 ทำให้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาและค้นคว้าทำให้ AI เป็นผู้นำการออกแบบและผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดแรงดันไฟฟ้าต่ำ

ลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดแรงดันไฟฟ้าต่ำ

Spool Insulators

ลูกถ้วยไฟฟ้าแบบล้อ (Spool Insulators)

ลักษณะการใช้งาน :
 • ใช้เป็นจับยึดสายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงดัน 220 – 380 โวลต์
Spool-InsulatorsHowToUse

Strain Insulators

ลูกถ้วยไฟฟ้าแบบยึดโยง (Strain Insulators)

ลักษณะการใช้งาน :
 • ใช้เป็นตัวยึดโยงเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์
Strain-InsulatorsHowToUse

Pillow Insulators

ลูกถ้วยไฟฟ้าแบบรองรับสายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Cable Support)

ลักษณะการใช้งาน :
 • ใช้เพื่อรองรับสายไฟฟ้าใต้ดิน
Underground-Cable-SupportHowToUse

ลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดแรงดันไฟฟ้าปานกลาง

Line Post Type Insulators

ลูกถ้วยไฟฟ้าแบบแท่ง (Line Post Type Insulators)

ลักษณะการใช้งาน :
 • ใช้สำหรับรองรับพาดสายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน
  22 - 33 กิโลโวลต์
Line-Post-Type-InsulatorsHowToUse

Pin Post Type Insulators

ลูกถ้วยไฟฟ้าแบบแท่งก้านตรง (Pin Post Type Insulators)

ลักษณะการใช้งาน :
 • ใช้สำหรับรองรับพาดสายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน
  22 – 33 กิโลโวลต์
Pin-Post-Type-InsulatorsHowToUse

Ceramic-Glazed-Porcelain

ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลนชนิดเคลือบเซรามิก พร้อมพอลิเมอร์ยึดสายไฟฟ้า (Ceramic Glazed Porcelain Cable Spacers With Polymer Clamps)

ลักษณะการใช้งาน :
 • ใช้เป็นตัวแยกและยึดจับสายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์
Ceramic-Glazed-PorcelainHowToUse

ลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดแรงดันไฟฟ้าสูง

Suspension Insulators

ลูกถ้วยไฟฟ้าพอร์ชเลนแบบแขวน (Suspension Insulators)

ลักษณะการใช้งาน :
 • ใช้ยึดจับสายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายและระบบส่งกระแสไฟฟ้าแรงดัน
  22 – 115 กิโลโวลต์
Suspension-InsulatorsHowToUse

Station-Post-Type

ลูกถ้วยไฟฟ้าแบบแท่งสำหรับสถานีปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า (Station Post Type Insulators)

ลักษณะการใช้งาน :
 • ใช้ยึดประกอบติดกับแท่งเหล็กรองรับสายไฟฟ้าก่อนลงหม้อแปลงไฟฟ้าตามสถานีไฟฟ้าย่อย
Station-Post-TypeHowToUse

Porcelain-Insulator

ลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน (Porcelain Insulator, Horizontal mounting solid core line post Insulator)

ลักษณะการใช้งาน :
 • ใช้ยึดประกอบติดกับแท่งเหล็กรองรับสายไฟฟ้าก่อนลงหม้อแปลงไฟฟ้าตามสถานีไฟฟ้าย่อย
Porcelain-Insulator-1

Cleat-Insulators

ฉนวนสำหรับอุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้าและสาย Optic Fiber (Cleat Insulators)

ลักษณะการใช้งาน :
 • ใช้เป็นฉนวนสำหรับอุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้าและสาย Optic Fiber
Cleat-InsulatorsHowToUse

VDO ข้อมูลผลิตภัณฑ์