วิธีเล่นคาสิโนมาเก๊า,วิธีเล่นคาสิโนสด,มาเก๊าคาสิโน

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ AI (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000265
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า
เว็บไซต์ http://ipagani.com
ปีที่ก่อตั้ง 2524
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 9 กันยายน 2547
ที่ตั้ง 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว 699,999,021 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,799,996,084 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 0.25 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ติดต่อ สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์: 0-2517-1451 0-2517-1026
โทรสาร: 0-2517-1465, 0-2540-0993
E-mail: asian@ipagani.com

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0-2517-1451
โทรสาร: 0-2517-1465
E-mail: ir@ipagani.com